адв. сътр. Мартин Костов

Мартин Костов е адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Бенов и Василев“. Подпомага дейността на адвокатите и подсигурява оперативната работа на кантората.

Завършил е 133 СУ „А. С. Пушкин” с профил „Руски език и Математика“. Понастоящем е студент в Нов български университет, специалност „Право“.

Владее Руски език, като успешно е издържал изпит пред Руски културно – информационен център – ниво B2, както и Английски език, като е успешно е издържал изпит пред BRITANICA – ниво B2.