адв. Ралица Данова

Адв. Ралица Данова е член на екипа на Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ от 2022 год. Има дългогодишен опит в сферата на изпълнителното производство, търговското и застрахователното право.

Образование и допълнителна квалификация

Завършила е специалност „Право“ в ЮЗИ „Неофит Рилски“ през 2009 год..
Член е на Адвокатска колегия – Плевен от м. Декември 2022 год.
Сфери на дейност:

  • Изпълнително производство;
  • Застрахователно право;
  • Вещно право;
  • Търговско право.

Владее отлично английски език.