адв. сътр. Виктория Костова

Виктория Костова е адвокатски сътрудник в адв. др. „Бенов и Василев“. Подпомага дейността на адвокатите и подсигурява оперативната работа на кантората.

Образование и допълнителна квалификация

Завършила е ЕГ „Йоан Екзарх“ гр. Враца с профил френски и английски език. Понастоящем е студент в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.