адв. сътр. Цвета Котева

Цвета Котева е адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Бенов и Василев“. Подпомага дейността на адвокатите и подсигурява оперативната работа на кантората.

Образование и допълнителна квалификация

Завършила е 18 СУ „Уилям Гладстон” с профил „Френски език и Английски език“. Понастоящем е студент в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.

Владее отлично Френски език при защитени Diplôme d’études en langue française – B2 и последваща Diplôme approfondi de langue française – C1, както и Английски език при защитен Certificate in Advanced English (CAE) – B2.