За нас

За нас от Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ водещ е стремежът в работата си за нашите клиенти да съвместяваме трайно установените традиции и принципи в правото с най-актуалните тенденции в обществените отношения, развитието на технологиите и новите възможности на съвременния глобален свят. Това постигаме благодарение на новаторския поглед на нашия екип от млади и амбициозни квалифицирани адвокати и юристи, с предходен опит в различни аспекти на юридическата практика – адвокатски кантори, банки и финансови институции, държавната администрация, и частния бизнес.

Широкият практически опит на Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ в различни сфери на правото в съчетание със задълбоченото познаване на юридическата материя и предизвикателствата пред бизнеса са в основата на навременните, компетентни и ефективни правни услуги, които в продължение на вече близо десет години предоставяме на нашите клиенти.

Предлагаме цялостно правно съдействие и обслужване в различни области на правото като търговско и дружествено право, несъстоятелност, недвижими имоти и строителство, обществени поръчки и европейски фондове, банково и застрахователно право, ИТ и крипто валути, право на интелектуалната собственост, енергетика, процесуално представителство и арбитраж, и други. В стремежа си да предоставим индивидуални правни и бизнес решения на своите клиенти, които в максимална степен да отговарят на техните нужди, с еднаква отдаденост и прецизност се отнасяме към всеки, избрал да ни се довери.

Дружеството ни предоставя услугите си както на физически лица и фирми от различни сектори на икономиката в България, така и на държавни дружества и органи. Участвали сме в процеса по подготовката на редица нормативни актове. Дружеството ни консултира и е LPO (legal process outsourcing) партньор на една от водещите швейцарски компании във фармацевтичния сектор с изградени структури на почти всички континенти. Членове сме на Българската стопанска камара.

Считаме, че коректността и постоянният стремеж към усъвършенстване от наша страна стоят в основата на доверието на нашите клиенти, правната им защита и успеха на техния бизнес.