Новини и анализи

Данъчни задължения на собствениците на недвижими имоти, учредители на вещно право на строеж

Данъчни задължения на собствениците на недвижими имоти, учредители на вещно право на строеж

През последните години честа практика на строителните предприемачи е да сключват договори за учредяване на право на строеж със собственици на недвижими имоти, вместо да закупуват земята, върху която желаят да реализират конкретен проект. Срещу учреденото право на...

повече информация
Smart contract-ът всъщност правно-обвързващ договор ли е?

Smart contract-ът всъщност правно-обвързващ договор ли е?

Какво е smart contract? С навлизането на блокчейн технологиите (blockchain technologies), увеличението на тяхната популярност и разпространението на крипто (crypto) като средства за разплащания или инвестиции, се появяват множество нови понятия. Едно от тези понятия,...

повече информация
Клауза за актуализация на цената или как търговците биха могли да се защитят от драстични промени в пазарните условия

Клауза за актуализация на цената или как търговците биха могли да се защитят от драстични промени в пазарните условия

„Строителите спират продажбата на имоти на зелено“, „Заради скока в цените спират имотните сделки на зелено“, „Шок за пазара на имоти! Спират сделките на зелено“…

повече информация
Обжалване на актовете на ръководителя на управляващия орган

Обжалване на актовете на ръководителя на управляващия орган

В рамките на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/БФП/ чрез подбор назначена от ръководителя на Управляващия орган/УО/ комисия извършва оценка и класиране на…

повече информация
Защита на длъжника след последните изменения на ГПК или задава ли се краят на облагодетелстваното положение на банките в заповедното производство

Защита на длъжника след последните изменения на ГПК или задава ли се краят на облагодетелстваното положение на банките в заповедното производство

С обнародваните в Държавен вестник (ДВ) бр. 86 от 27 октомври 2017 г. последни изменения на Гражданския процесуален кодекс…

повече информация
Oтговорност на общините за вреди, причинени от безстопанствени кучета

Oтговорност на общините за вреди, причинени от безстопанствени кучета

Според конституцията ни България е единна държава с местно самоуправление. Основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление е общината…

повече информация
Правата на потребителите при договори за продажба от разстояние и договори за продажба извън търговския обект

Правата на потребителите при договори за продажба от разстояние и договори за продажба извън търговския обект

Както европейското, така и българското право познава определени категории субекти на правото, които се ползват с допълнителна закрила и специална защита…

повече информация
ЗОЗ и ЗДФО – или как недобросъвестният длъжник лесно би могъл да осуети удовлетворението на своите кредитори

ЗОЗ и ЗДФО – или как недобросъвестният длъжник лесно би могъл да осуети удовлетворението на своите кредитори

Законът за особените залози (ЗОЗ) и Законът за договорите за финансови обезпечения (ЗДФО) имат характеристиката на специални закони…

повече информация