Новини и анализи

Oтговорност на общините за вреди, причинени от безстопанствени кучета

Oтговорност на общините за вреди, причинени от безстопанствени кучета

Според конституцията ни България е единна държава с местно самоуправление. Основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление е общината…

повече информация
Правата на потребителите при договори за продажба от разстояние и договори за продажба извън търговския обект

Правата на потребителите при договори за продажба от разстояние и договори за продажба извън търговския обект

Както европейското, така и българското право познава определени категории субекти на правото, които се ползват с допълнителна закрила и специална защита…

повече информация
ЗОЗ и ЗДФО – или как недобросъвестният длъжник лесно би могъл да осуети удовлетворението на своите кредитори

ЗОЗ и ЗДФО – или как недобросъвестният длъжник лесно би могъл да осуети удовлетворението на своите кредитори

Законът за особените залози (ЗОЗ) и Законът за договорите за финансови обезпечения (ЗДФО) имат характеристиката на специални закони…

повече информация