След дълго чакане от страна на бизнеса и инвеститорите най-накрая на 14 Март българското правителство обяви и даде начало на процедурите за набиране на проекти за изграждане на възобновяеми енергийни източници с батерии за съхранение на произведената от тях електроенергия. Те са за общо над 270 милиона евро безвъзмездна помощ по Плана за възстановяване и устойчивост. Крайният срок за подаване на оферти е 12 юни 2024 г.

Откритите от Правителството процедури са две:

Първата е за проекти между 200 kW и 2 MW с общо финансиране от 18 милиона евро на проект и има за цел да финансира ВЕИ проекти с обща инсталирана мощност от 200 MW с минимум 100 MW батерии за съхранение на произведената електрическа енергия. Максималното държавно финансиране е 50% от разходите за батерии, но не повече от 550 000 евро за 1 MW инсталиран капацитет за съхранение. Максималната стойност на един проект, кандидатстващ за помощта, е 18 милиона евро, което означава, че и по-големи проекти би следвало да са осъществими, но само при условие, че инсталираните батерии са до 2 MW.

Втората процедура е отворена за всички проекти над 200 kW, като тя насочена към големите „играчи“в бизнеса със съхранителен капацитет. Общата подкрепа по механизма за тази процедура се оценява на общо 215 милиона евро, с които се предвижда да се финансират нови ВЕИ централи на обща стойност 940 MW с минимум 200 MW инсталиран капацитет за съхранение. Таванът на финансиране за един проект тук е около 30 милиона евро. Максималното държавно финансиране е 50% от разходите за съхранение, но не повече от 375 000 евро за 1 MW инсталиран капацитет за съхранение.

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ в тясно сътрудничество с водещи енергийни експерти в страната е в готовност за предоставяне на пълен пакет услуги и консултация за кандидатстване и изпълнение на проектите по вече откритите процедурите за финансиране на ВЕИ със съхранителен капацитет.