Данъчно право

В сферата на данъчното право Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ предоставя на клиентите си висококвалифицирани услуги. Българските и чуждестранни компании, които обслужваме, разчитат на кантората за цялостно планиране и консултиране свързано с данъчни съвети за данъчни ефекти от действия в бизнеса им. Адвокатите ни представляват успешно нашите клиенти пред българските данъчни власти при налагане на санкции, при незаконосъобразни ревизионни актове, откази за възстановяване на ДДС и др. Екипът на кантората консултира клиентите ни при несъответствия в тълкуването на данъчните закони.

Кантората има богат опит в изготвянето на стратегии за оптимизиране на данъчното облагане, предоставяйки обслужване, свързано с корпоративно данъчно облагане, трансферно ценообразуване, съдействие при инвестиции на местна почва или в чужбина, търговски преструктурирания и сделки в светлината на данъчните им ефекти.