Енергийно право

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ предоставя пълно правно обслужване по всички въпроси в сектор „Енергетика“. Екипът има разнообразен опит с големи търговци на електроенергия, инвеститори във възобновяеми източници и държавната администрация. Юридическото ни съдействие включва консултиране относно структуриране на бизнес модел, правен статут, процедури и реализация на проекти за изграждане на ВЕИ мощности, договори за производство, разпределение, снабдяване и търговия с електрическа енергия, ЕСКО договори и консултиране относно ЕСКО сделки, съдействие относно добив, разпределение, снабдяване и търговия с природен газ, горива, възобновяеми енергийни източници, консултиране по регулаторни въпроси.

Екипът на кантората съдейства както на компании за разработване на енергийни проекти, собственици и инвеститори във ВЕИ, така и на търговци на електрическа енергия и природен газ във връзка с всички проектни, правни, лицензионни и данъчни аспекти на бизнеса им в сектора.

В сферата на енергетиката кантората си партнира с най-големия think tank в енергийния сектор в България – CSD, който разполага с доказан policy капацитет и ноу-хау, както и с водещи експерти в сферата.