Недвижими имоти и строителство

Адвокатско дружество „Бенов, Василев и Нацков“ предлага на своите местни и чуждестранни клиентите цялостно обслужване в сферата на недвижимите имоти, строителството и вещното право. Екипът на дружеството има необходимия опит и високата експертиза, нужни за да реши всички казуси на своите клиенти инвеститори, предприемачи, корпоративни наематели и физически лица.

Кантората предлага комплексни професионални услуги относно подготовката на всички документи, свързани със сделки с недвижими имоти, подготовка на предварителни договори, преговори и представителство от името на клиента, пълно и детайлно проучване на конкретния имот (предишни сделки, правен статут, тежести), планиране и прогнозиране на данъчния ефект от сделката, управление и разпореждане с имоти, структуриране и подготовка на наемни правоотношения както в корпоративния сектор, така и при физически лица, подготовка, вписване или заличаване на ипотека, промяна на статута на недвижими имоти и др.

Кантората работи както с доказани строители и инвеститори в сферата, така и с няколко реномирани агенции за недвижими имоти. По този начин можем да предложим и абсолютно завършен цикъл по отношение на всяка една сделка с недвижим имот.