Трудово право

С цел да осигури цялостна защита на правата и интересите на клиентите на Адвокатско дружество „Бенов и Василев“, екипът ни предоставя експертни и навременни правни съвети в разрешаването на широк спектър от трудовоправни проблеми. Консултираме нашите клиенти във връзка с актуалните промените в трудовото законодателство и предлагаме на работодатели и служители иновативни решения във връзка с наложените нови модели в работната среда и дистанционното полагане труд. Дружеството осъществява съдебна защита и съдействие в случаи на уволнение и освобождаване на служители, наемане на чужди граждани в български предприятия и командироване на служители в чужбина.

Освен цялостно правно съдействие по трудовоправни въпроси на своите корпоративни клиенти, дружеството защитава правата и интересите и на физически лица във връзка с незаконни уволнения, неспазване на гарантираните условия на труд и представителство пред различни държавни и работодателски организации.

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ разполага със значителен опит в процедури по кандидатстване за визи за чуждестранни работници и уреждане на правния им статут в България за различни периоди от време.