IT и крипто

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ е със силно изразен фокус към информационните и комуникационни технологии. Ние предлагаме професионална компетентност и задълбочени познания в сектора, като консултациите ни в областта включват защита на интелектуалната собственост, правен режим на защитата и трафика на данни, консултиране относно финансиране на проекти, сливания и придобивания между компании в сектора. Нашата кантора указва пълно правно съдействие на различни софтуерни компании при организиране на цялостния им процес на работа чрез предлагане на широкоспектърна юридическа помощ.

Друг аспект от работата на Адвокатско дружество „Бенов и Василев“, свързан с новите технологиите, е правният режим и регулиране на блокчейн (block chain) технологиите, и по-специално свързаните с тях и набиращи все по-голяма популярност криптовалути. Въпреки че съществуват вече повече от 12 години, криптовалутите остават все така непознати за голяма част от обществеността, а за държавна или наднационална регулация е още твърде рано да се говори. Общественият интерес към криптовалутите (най-известни от които са Bitcoin и Ethereum) наскоро обаче се увеличи драстично, тъй като множество индустрии проучват как да се възползват от новата технология и възможностите, които тя предлага. Увеличаването на обществения интерес към тази материя води до появата на нови приложения за криптовалути и платформи за търговия с тях, което е неизменно свързано с възникването на съответни правни задължения и проблеми. Правните аспекти на криптовалутите могат да бъдат обобщени както следва:

  • Договорни проблеми (касаещи най-вече т.нар. „smart contracts”) – свързани с директното имплементиране на криптовалути (и блокчейн технологии) в изпълнението на договорни задължения;
  • Злоупотреби с лични данни и финансови измами;
  • Пране на пари;
  • Усложнения в данъчното третиране на криптовалутите;

Горните юридически предизвикателства свързани с криптовалутите стават все по-изразени и актуални в съвременното общество. Поради това Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ се стреми да отговори напълно на най-новите тенденции и да предостави на клиентите си качествени професионални услуги и в иновативни сфери като блокчейн технологиите.