Новини и анализи

Дружество с променлив капитал – как законодателят отговори на предизвикателствата и нуждите на българския иновативен и стартъп бизнес

Дружество с променлив капитал – как законодателят отговори на предизвикателствата и нуждите на българския иновативен и стартъп бизнес

С гласуваните промени в Търговския закон родният ни законодател въведе изцяло нов вид дружество у нас – дружество с променлив капитал (ДПК). Необходимостта от този нов вид търговско дружество беше продиктувана от недостатъчно адекватно адресираните от досегашното ни...

повече информация
РЕЗЮМЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

РЕЗЮМЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Основни положения: С приемането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения Република България транспортира разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година...

повече информация
Върховният касационен съд откри производство за постановяване на тълкувателно решение по предложение на Адвокатско дружество „Бенов и Василев“

Върховният касационен съд откри производство за постановяване на тълкувателно решение по предложение на Адвокатско дружество „Бенов и Василев“

Адвокатско дружество „Бенов и Василев“ представлява свой клиент, чийто наследодател се е разпоредил с цялото си имущество в полза на трето лице посредством завещание. Завещанието е направено със следния мотив: „за благодарността и грижите, които се полагат за мен...

повече информация
Данъчни задължения на собствениците на недвижими имоти, учредители на вещно право на строеж

Данъчни задължения на собствениците на недвижими имоти, учредители на вещно право на строеж

През последните години честа практика на строителните предприемачи е да сключват договори за учредяване на право на строеж със собственици на недвижими имоти, вместо да закупуват земята, върху която желаят да реализират конкретен проект. Срещу учреденото право на...

повече информация
Smart contract-ът всъщност правно-обвързващ договор ли е?

Smart contract-ът всъщност правно-обвързващ договор ли е?

Какво е smart contract? С навлизането на блокчейн технологиите (blockchain technologies), увеличението на тяхната популярност и разпространението на крипто (crypto) като средства за разплащания или инвестиции, се появяват множество нови понятия. Едно от тези понятия,...

повече информация
Клауза за актуализация на цената или как търговците биха могли да се защитят от драстични промени в пазарните условия

Клауза за актуализация на цената или как търговците биха могли да се защитят от драстични промени в пазарните условия

„Строителите спират продажбата на имоти на зелено“, „Заради скока в цените спират имотните сделки на зелено“, „Шок за пазара на имоти! Спират сделките на зелено“…

повече информация
Обжалване на актовете на ръководителя на управляващия орган

Обжалване на актовете на ръководителя на управляващия орган

В рамките на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/БФП/ чрез подбор назначена от ръководителя на Управляващия орган/УО/ комисия извършва оценка и класиране на…

повече информация
Защита на длъжника след последните изменения на ГПК или задава ли се краят на облагодетелстваното положение на банките в заповедното производство

Защита на длъжника след последните изменения на ГПК или задава ли се краят на облагодетелстваното положение на банките в заповедното производство

С обнародваните в Държавен вестник (ДВ) бр. 86 от 27 октомври 2017 г. последни изменения на Гражданския процесуален кодекс…

повече информация
Oтговорност на общините за вреди, причинени от безстопанствени кучета

Oтговорност на общините за вреди, причинени от безстопанствени кучета

Според конституцията ни България е единна държава с местно самоуправление. Основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление е общината…

повече информация
Правата на потребителите при договори за продажба от разстояние и договори за продажба извън търговския обект

Правата на потребителите при договори за продажба от разстояние и договори за продажба извън търговския обект

Както европейското, така и българското право познава определени категории субекти на правото, които се ползват с допълнителна закрила и специална защита…

повече информация